Bilgiye yapılan yatırım en yüksek karı getirir. (B. Franklin)

Bootstrap Slider

 İhracat Destekleri

Teşviklerle firmanız yurtdışında müşteri bulmaktan, markanızın değerini artırmaya, e-ihracat yapmaya, fuarlara katılmaya kadar sayısız destekten yararlanabilir.

Devam.. »

 Kosgeb Destekleri

Firmanızı ileriye taşıyacak size uygun tüm Kosgeb destekleri başvuru işlemlerinizi gerçekleştirelim ve danışmanlığınızı yapalım.

Devam.. »

 Tübitak Ar-Ge Destekleri

Ar-Ge projeleriniz için firmanıza uygun Tübitak destekleri başvuru işlemlerinizi gerçekleştiriyor ve danışmanlığınızı yapıyoruz.

Devam.. »

 Ar-Ge Yatırım Fizibilite Desteği

Ar-Ge Projesi ve bununla ile ilgili yatırımı mali ve teknik açıdan inceleyerek ekonomik fizibilite raporu hazırlama konusunda danışmanlık yapıyoruz.

Devam.. »

 Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı

Ar-Ge/Tasarım Merkezinizin proje faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması, şirketinizin vergi muhasebe kayıtlarının doğru ve etkin bir biçimde yönetilmesine destek veriyoruz.

Devam.. »

 AB Projeleri Danışmanlığı

Horizon 2020, Eureka, Eurostars ve Era-Net fonları ile KOBİ’lerin ve sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon alması konusunda danışmanlık sağlıyoruz.

Devam.. »