Bilgiye yapılan yatırım en yüksek karı getirir. (B. Franklin)

Makaleler


KOSGEB - İşbirliği Destek Programı


Tarih: 19.01.2019

İlgi: Sanayi Firmaları

 

Yeni açıklanan KOSGEB İşbirliği Destek Programı ile KOBİLERİN kendi aralarında veya büyük bir işletme ile ortak gerçekleştireceği projelere 10.000.000 TL’ye kadar destek verilecektir.

 

Programın amacı ; küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

 

Proje dahilinde iki farklı ortaklık modeli bulunmaktadır ve bu modellere göre verilen destek limitleri değişkenlik göstermektedir.

 

1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

2. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

 

İşletici Kuruluş Modeli

İşletici Kuruluş Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

İşletci Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

2 milyon

3 milyon

5 milyon

5 milyon

Orta Yüksek

3

2 milyon

3 milyon

5 milyon

5 milyon

Diğer

5

2 milyon

3 milyon

5 milyon

5 milyon

Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1’dir.

Proje Ortaklığı Modeli

İşletici Kuruluş Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

1 milyon

1 milyon

2 milyon

10 milyon

Orta Yüksek

3

500 bin

500 bin

500 bin

10 milyon

Diğer

5

250 bin

500 bin

750 bin

5 milyon

Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1’dir.


KOBİlerin işbirliği yaparak büyümesini amaçlayan programda belirli konulardaki projelere destek verilmektedir. Bu konular aşağıdaki gibidir :

 

 

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

 

a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,

b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,

c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

 

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

 

 

Proje kapsamında desteklenecek giderler :

 

a) Yeni Personel,

b) Makine, teçhizat ve kalıp,

c) Hammadde ve malzeme,

ç) Yazılım,

d) İşyeri kirası,

e) Hizmet alımı,

f) Diğer proje giderleri

 

 

KOSGEB’in yeni açıklamış olduğu bu programın başvuruları şu anda açıktır ve işletmesini büyütmek isteyen kuruluşlara fırsat yaratmaktadır.

 

Detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Saygılarımızla