Bilgiye yapılan yatırım en yüksek karı getirir. (B. Franklin)

Makaleler


Girişimcilik ve Özellikleri


Girişimci, ekonomik mal veya hizmet üretmek, pazarlama için üretim faktörlerini ele geçirip, düzenli bir şekilde bir araya getiren, kâr amacı güden ve girişimlerinin sonucunda doğabilecek tüm risklere katlanan kişidir.


Girişimcinin Özellikleri Şunlardır :

Organizasyon becerisine sahip olması
Atıl veya kapasitenin altında kullanılan kaynakları değerlendirmesi
Risk alması
Fırsatları görebilmesi
İhtiyatlı araştırmalar yapmaktan ziyade tetikte olması
Fırsatı değerlendirebilmesi
Değer yaratması
Oyunun kuralını baştan yazması


Girişimci ile ilgili olarak yapılan tanımlarda dikkat çekilen unsurlar şunlardır


Yaratım Süreci : Yaratıma konu olan şeyin hem girişimci hem de yarar sağlaması amacıyla geliştirdiği kitle için bir değer ifade etmesi gerekmektedir

Çaba Harcanması : Yeni bir ürünün/hizmetin ortaya konulması amacıyla belirli bir zaman ve çabanın harcanmsıdır.

Risk : Girişimci faaliyette bulunduğu alanda belirli riskleri üstlenmek durumundadır.

Getiri : Girişimci olmanın sağlayacağı ödüllerdir.Buraki en önemli ödül,değer yaratmaktır.sonrasında Kâr gelecektir.Elde edilen kâr,başarı düzeyinin de göstergesidir.


Girişimci Düşüncenin Temelleri :

Yenilikçi ve Yaratıcı olma : Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı,alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder.Bu çözümler,yeni ürün ve hizmetler,yeni teknolojiler veya üretim süreçleri kullanılması şeklinde tanımlanabilir.Yaratıcı ve yenilikçi olması,girişimciyi diğerlerinden farklı kılan en belirgin özelliğidir.
Girişimci,değişimi normal ve yararlı görür.Girişimci,bağımsız düşünebilen esnek,yaratıcı,kendine güvenen,dayanıklı ve ısrarcı biri olmalıdır.

OECD’ye göre yenilikçilik : Süreç olarak bir fikri pazarlanabilir bir mal yada hizmete,geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım yöntemine ya da yenir bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmektir.

Risk Alma : Girişimcilein risk üstlenme şekli,katma değer üretme sürecini etkileyen önemli bir davranış türü olmaktadır.Girişimci risk üstlenirken tennolojik değişim,pazar yapısı,kamusal düzenlemeler ve rekabet türü gibi konulara dikkat etmelidir.

Öncü Olma : Başkalarını takip etmek yerine,yenilikçi ve fikri zaman kaybetmeden,rakiplerinden daha fazla vizyon sahibi olduğunun bilinciyle sorumluluk üstlenip,gerekli kararları alarak harekete geçmektir.

Rekabetçi Düşünme : Rekabet,gerek işletmeler,gerekse de tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır.Rekabet,girişimcilerin piyasada tutunabilmeleri için kaliteli ürünler üretmelerine,verimli çalışmalarını ve tüketici yönlü olmalarını sağlar.

Girişimcilik sürecinin yanıtladığı sorular şunlardır

Fırsatlar nerededir?
Bu fırsatlardan nasıl yararlanılabilir?
Hangi kaynaklara ihtiyaç vardır?
Kaynaklar üzerindeki kontrol düzeyi nedir?
Hangi yapı en uygundur?