Bilgiye yapılan yatırım en yüksek karı getirir. (B. Franklin)

Hizmetler


Girişimcilik Destekleri


Kosgeb Girişimcilik Destekleri


Kosgeb tarafından 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni sistemde girişimcilik iki program şeklinde desteklenmektedir.

Üretim yapan girişimcileri ileri girişimci destek programı ile desteklenecektir.

Üretici olmayan girişimcilere ise her hangi bir makine-ekipman desteği olmayacak sadece SGK prim gün sayısına göre yıl sonunda belirli oranlar da destek alabilecektir.


İleri Girişimci Destek Programında;


a) Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak;

gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 (beş bin) TL,

sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 (on bin) TL,


b) Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, bu programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 (kırk bin) TL'ye kadar, ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 (on bin) TL'ye kadar olmak üzere en fazla 50.000 (elli bin) TL'ye kadar,


c) Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak 100.000 (yüz bin) TL, orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler için 200.000 (iki yüz bin) TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler için 300.000 (üç yüz bin) TL,


d) Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında geri ödemesiz olarak 10.000 (on bin) TL destek sağlanır.


 * Makine, teçhizat ve yazılım desteği ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği için destek oranı %75 (yetmiş beş)'tir.


  * Aldığınız makine, ekipman ve yazılımın yerli üretim belgesi ile tefrik edilmesi ile destek oranı %15 artarak %90 oranında destek verilecektir.